محصولات ابر و دمای سطح زمین MODIS
از اینجا می توانید به داده های خام سنجنده های ماهواره ای MODIS و محصولات آنها به طور مستقیم دسترسی پیدا کنید. سنجنده MODIS بر روی دو ماهواره به نام های Aqua و Terra سوار شده است که به طور شبانه روز چهار مرتبه گستره کشور را پایش می کنند. از طریق این لینک می توانید به صورت آنلاین داده ها و محصولات هر دو ماهواره را دریافت کنید و یا آنها را به طور آنلاین پردازش کنید.

نمایه های پوشش گیاهی (NDVI & EVI)
با توجه به اهمیت داده های پوشش گیاهی در پایش خشکی، داده های ماهواره ای نمایه های پوشش گیاهی و نمایه های خشکی به طور جداگانه آورده شده است که می توانید نقشه پوشش گیاهی را برای هر منطقه دلخواه از کشور به طور آنلاین تولید نمایید و داده های رقومی نمایه های پوشش گیاهی را برای آن منطقه دانلود کنید. همچنین امکان محاسبات تغییرات پوشش گیاهی در دو تاریخ مختلف فراهم گردیده است.

داده های دمای سطح پهنه های آبی (SST)
پایش تغییرات دمای سطح آب دریاها کاربرد اساسی در پیش بینی های بلند مدت اقلیمی و مدیریت منابع آب دارد. در این مرکز داده های ماهواره ای دمای سطح آبها به وسیله گیرنده ماهواره ای MODIS دریافت، پردازش و فرآوری شده است. از طریق این سامانه می توانید به داده های سری زمانی دمای سطح آب دسترسی پیدا کنید. همچنین به صورت آنلاین نقشه های دمای سطح آب دریا را برای هر پهنه دلخواه ترسیم نمایید.

سامانه ارزیابی بارش با داده های زمینی و ماهواره ای
از طریق این سامانه می توانید به پایگاه داده های بارش پایش شده توسط سنجنده TRMM برای تمامی حوضه های آبریز کشور به طور مستقسم دسترسی پیدا کنید. از سوی دیگر می توانید بارش اندازه گیری شده در سطح زمین را با داده های این ماهواره به صورت آنلاین واسنجی کنید. محاسبه حجم بارش در یک بازه زمانی (برای نمونه در فصل زراعی) برای تمامی حوضه های آبریز کشور از دیگر امکانات این سامانه می باشد.

پایگاه داده های ماهواره لندست 8
ماهواره لندست از تاریخ 11 فوریه سال 2013 تا کنون هر 16 روز یک مرتبه تمام گستره کشور را در 11 باند الکترومغناطیسی با تفکیک مکانی 30 متر پایش نموده است. به دلیل تفکیک مکانی بالا و حجم زیاد این داده ها، دانلود آنها برای کاربران به راحتی امکان پذیر نمی باشد، در این پایگاه، امکان دریافت و پردازش آنلاین آرشیو کامل داده های ماهواره لندست 8 برای استان فارس فراهم گردیده است.

نمایه های های زیست محیطی کیفیت هوا و ریزگردها
از طریق این سامانه می توانید نمایه های زیست محیطی کیفیت هوا را برای نقاط مختلف کشور به ویژه برای کلان شهرها به صورت آنلاین مشاهده نمایید، این داده ها از پردازش داده های ماهواره ای دریافت شده در این مرکز تولید می شوند. همچنین می توانید به داده های نمایه های ماهواره ای مربوط به ریزگردها، گردوخاک و آلاینده های جوی مانند دی اکسید کربن برای نقاط مختلف کشور دسترسی داشته باشید.

پایگاه داده های جوی و اقيانوسي
از اینجا می توانید به داده های گره بنده شده (Gridded Data) پارامترهای جوی مانند دما، رطوبت، سمت و سرعت باد، بارش و داده های مربوط به علوم اقیانوسی مانند دمای سطح آب اقیانوسها و نمایه های پیوند دور مانند SOI و MJO و غیره دسترسی پیدا کنید. از سوی دیگر می توانید به صورت آنلاین نمایه های اقیانوسی را با داده های گره بندی شده پردازش نموده و داده های پردازش شده را به طور مستقیم دریافت نمایید.

پیش بینی های هواشناسی
با توجه به توانمندی مرکز پژوهش های جوی و اقیانوسی در توسعه مدل های پیش بینی هواشناسی و تجربه های چندین ساله این مرکز در زمینه پیش بینی های فصلی و زیر فصلی بارش، در حال حاضر مدل بومی پیش بینی بارش در این مرکز در حال تولید می باشد و به زودی این مدل راه اندازی و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. و خروجی آن در اختیار سایر مراکز پژوهشی و سازمانهای مرتبط قرار داده خواهد شد.

درباره ما بیشتر بدانید..
مرکز پژوهش های جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز، پیشرفته ترین پایگاه دریافت و پردازش کننده داده های ماهواره ای در جنوب غرب کشور می باشد که جو زمین و سطح آنرا در گستره کشور به طور روزانه پایش می کند. این مرکز در زمینه های گوناگون کشاورزی، زیست محیطی و اقیانوس شناسی داده های ارزشمندی را تولید می کند. جهت آشنایی بیشتر با مدیر پروژه و تیم توسعه دهنده این سامانه، در این منو کلیک کنید.